Registratieprocedures voor fokhonden

Fokkers (ook toekomstige fokkers) die de filosofie van ALFA-Europe omarmen, moeten onze Code of Ethics ondertekenen als zij hun hond(en) en nesten willen registreren bij Stichting ALFA-Europe. Deze fokkers verplichten zich om uitsluitend AES Australian Labradoodles te fokken volgens het Fokreglement en Registratiereglement van ALFA-Europe.

Omwille van de transparantie (om te voorkomen dat de puppykoper wordt misleid) is slechts één Australian Labradoodle fokprogramma toegestaan, geen uitzonderingen voor andere Labradoodle fokprogramma('s) van look-alikes worden geaccepteerd.

Maar ook als fokker van een internationaal erkend ras is het natuurlijk geen probleem als de fokker lid is van die bepaalde officiële rasvereniging en fokt volgens de regels van die rasvereniging in zijn land.

Om uw Australian Labradoodle te registreren als AES Australian Labradoodle, hanteert ALFA-Europe de volgende procedures:

1) U wilt een hond registreren waarvan de ouders al in onze database staan.

Als je een beginnende fokker bent, moet je eerst de ethische code ondertekenen.

Nadat de hond zijn gezondheidstesten heeft doorstaan, kunt u het aanvraagformulier voor de registratie van een fokhond indienen.

Vul dit formulier in volgens de instructies op het formulier, betaal de vereiste vergoeding en stuur het formulier per e-mail naar ALFA-Europe.

ALFA-Europe zal alle ingediende documenten onderzoeken. Wanneer de hond wordt geaccepteerd, stuurt ALFA-Europe u per e-mail een registratielogo met een uniek nummer voor de geregistreerde hond.

De fokker dient dit door ALFA-Europe verstrekte unieke registratielogo samen met de hoofdfoto van de geregistreerde hond op de website van de fokker te publiceren. Dit nummer moet ook een directe link zijn naar de juiste registratiepagina van ALFA-Europe.

Nadat u het registratielogo op uw website heeft geplaatst, verschijnt de geregistreerde hond op de daarvoor bestemde registratiepagina op de website van ALFA-Europe met zijn registratienummer.

Met de publicatie van de geaccepteerde fokhond(en) op de website van ALFA-Europe is de registratieprocedure afgerond.

2) U wilt een hond inschrijven waarvan de ouders niet in onze database staan.

Verzamel zoveel mogelijk informatie over de hond in kwestie.

Om te weten aan welke eisen de nieuwe hond moet voldoen, kijkt u op het formulier beoordeling van een nieuwe fokhond of kijk naar kunst. 5.1d en 5.1e van de Fokreglement en Registratiereglement.

Als u een nieuwe fokker wilt worden van AES Australian Labradoodles en u omarmt de filosofie van ALFA-Europe, dan helpt ALFA-Europe u graag om een fokpup of fokhond te vinden die hiervoor in aanmerking komt (veel fokpups aangeboden op de internet niet) en dat draagt bij aan de broedpopulatie van ALFA-Europe.

Let op: Het is verstandig om contact op te nemen met ALFA-Europe voordat u een borg betaalt of de hond daadwerkelijk koopt!

nl_NLDutch