ALFA-Europe - Breeding with integrity: Registreren, DNA-profielen en Fokken volgens een Fokreglement


 
b  
             
* Updated 18/ 06 / 2015 *
Over ALFA-Europe
Rasstandaard

 
 


               
                     

 


Binnenkort krijgt ALFA-Europe een nieuwe website

As stated here before, ALFA-Europe has participated in the project for breed recognition of the Australian Cobberdog.

Although the Australian Labradoodle has been recognized as Australian Cobberdog, breed in development, by the MDBA (in which the mother club is going to play the most important part), the proposed registration process for the Australian Cobberdog does not cover the goals and objectives that ALFA-Europe considers most important because it is not in line with the three pillars on which ALFA-Europe is based. Therefore, ALFA-Europe will not continue with this project.
The 3 pillars that ALFA-Europe has defined to achieve their goals are:


1) Breeding according to strict Rules and Regulations, one of them: not being allowed to have other breeding programs of Labradoodle lookalikes.
2) It is compulsory that not only breeding stock but also every single puppy must have its own DNA-profile and its parentage verified.
3) Publication of all breeding dogs and their litters on the website of ALFA-Europe with their registration numbers.

Zoals voorheen reeds vermeld, was ALFA-Europe betrokken bij het project te komen tot raserkenning van de Australian Cobberdog.

Ofschoon de authentic Australian Labradoodle door de MDBA is erkend als Australian Cobberdog, een ras in ontwikkeling (en waarin de mother club (in Australië) de belangrijkste rol gaat vervullen) kan ALFA-Europe zich niet met de voorgestelde registratiewijze verenigen. Deze stroken namelijk niet met de doelen die ALFA-Europe het allerbelangrijkst vindt, omdat deze niet in lijn zijn met de pijlers waarop het concept van ALFA-Europe is gebaseerd. Daarom heeft ALFA-Europe zich uit dit project teruggetrokken.

De drie belangrijkste pijlers waarlangs ALFA-Europe haar doelen wil verwezelijken zijn:

1) Het fokken volgens strenge regels, onder andere: het is niet toegestaan er een fokprogramma naast te hebben met look-alikes.
2) De verplichting dat niet alleen de fokhonden maar ook ieder pup over een eigen DNA-profiel dient te beschikken inclusief ouderschaps controle.
3) De publicatie van alle fokhonden en hun nakomelingen tezamen met hun registratienummers op de website van ALFA-Europe.


zoek op deze site

 

Voor de fokker


Voor de pupkoper

 


ALFA-Europe

Waarom weer een nieuwe organisatie? Omdat winstbejag maar ook de onwetendheid bij de pupkoper een grote bedreiging vormen voor het behoud van het oorspronkelijke Australian Labradoodle ras. Daarom hebben deze twee Nederlandse fokkers de stichting ALFA-Europe opgericht om Europa wijd de pupkoper optimaal in hun eigen taal voor te lichten over de oorspronkelijke Australian Labradoodle. En om Europese fokkers met elkaar in contact te brengen om zo genetisch materiaal uit te wisselen.

ALFA-Europe is van mening dat het oorspronkelijke Australian Labradoodle ras vitaal en gezond gehouden kan worden door te fokken volgens een strikt fokreglement. Waarbij zijn gezondheid en genetische vitaliteit, zijn allergievriendelijkheid, zijn intuïtieve karakter en temperament belangrijker zijn dan zijn uiterlijke kenmerken volgens de rasstandaard of het streven naar erkenning door de FCI.

ALFA-Europe is een stichting en kent daarom geen leden. Door de doelstellingen en de werkwijze van ALFA-Europe wordt vanzelf een alliantie gesmeed tussen fokkers onderling, die hun hart verpand hebben aan de Australian Labradoodle.

Het gaat ALFA-Europe daarom vooral om het behoud van de originele Australian Labradoodle en om het geven van betrouwbare voorlichting over de Australian Labradoodle.

Fokkers die de werkwijze van ALFA-Europe onderschrijven zullen er voor zorgen dat alle pups, dus ook de pups die gesteriliseerd of gecastreerd zijn, over een DNA-profiel beschikken zodat de pupkoper zeker weet dat hij echt een originele allergievriendelijke Australian Labradoodle gekocht heeft.

ALFA-Europe verplicht de fokker door het fokreglement zich te houden aan de aan de wetten: "honden en kattenbesluit" en de "wet gezondheid en welzijn dieren" (zie de linkpagina)

NB. De regels met betrekking tot de fokkerij van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland berusten ook op deze wetgeving.

IEALB

Fokkers die de doelstellingen van ALFA-Europe onderschrijven en hun honden hebben bij ALFA-Europe hebben geregistreerd, hebben zich verenigd in de IEALB. De afkorting staat voor: Independent European Australian Labradoodle Breeders lees verder.......

Natuurlijk staan wij op de schouders van anderen

De uitgangspunten van ALFA-Europe zijn misschien niet helemaal nieuw, maar dat komt omdat we onze kynologische kennis en organisatorische inzichten in tientallen jaren vergaard hebben, mede naar aanleiding van ideeën en inzichten van anderen!
ALFA-Europe
is helemaal overtuigd van haar aanpak. Op deze manier zal het niet alleen de pupkoper de mogelijkheid verschaffen om een goed gefokte pup te kopen. De pupkopers kunnen hiervan gebruik maken van de door ons bijeen gebrachte informatie. Maar ook is ALFA-Europe er van overtuigd dat zij op deze wijze een bijdrage levert om het originele Australian Labradoodle ras te behouden, te beschermen en te promoten.

Registreren bij ALFA-Europe

Europese fokkers die de uitgangspunten en doelen van ALFA-Europe onderschrijven doen dit door allereerst de gedragscode te ondertekenen van ALFA-Europe, hierdoor kunnen de fokhonden worden geregistreerd bij ALFA-Europe. Iedere fokhond en een eventuele nestje uit een combinatie van geregistreerde fokhonden krijgen een ALFA-Europe registratienummer per email toegestuurd. Het geregistreerde nestje blijft dan 1 jaar op de betreffende pagina staan. Hier onder zie je een voorbeeld van het registratie-logo van ALFA-Europe dat naast de hond of het nestje wordt afgebeeld, het heeft een uniek registratienummer.

Wanneer een fokker op zijn website zegt een geregistreerd nestje te hebben gefokt uit bij ALFA-Europe geregistreerde Australian Labradoodles, kunnen pupkopers op de ALFA-Europe website dit meteen controleren.

Disclaimer
Ofschoon ALFA-Europe alle moeite doet om de website actueel te houden en de aangeleverde informatie uitvoerig controleert, kan zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke gevolgen van het gebruik van onjuist aangeleverde informatie. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het DNA-profiel ligt volledig bij derden (het van Haeringen Laboratorium en/of de dierenarts die de swab afnam én de fokker). In geval van een geconstateerde onjuistheid opzettelijk veroorzaakt door de fokker wordt conform de gedragscode en het fokreglement gehandeld (zie de gedragscode en het fokreglement > sancties).

________________________________________________________________________________

© ALFA-Europe - 2009 Alle afbeeldingen, teksten en andere inhoud van deze uitgebreide website (tenzij anders vermeld) is het intellektuele eigendom van ALFA-Europe en haar bestuursleden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets overgenomen worden. En als er iets wordt overgenomen alleen met bronvermelding.

Constructieve op- of aanmerkingen op de website worden zeer op prijs gesteld.

sitemap-NL webdesign: stillshootingstrong